FANDOM


220px-Shallow Water Blackout

Dit mens verdrinkt.


Bij verdrinking sterft een mens of dier aan zuurstofgebrek door contact met een vloeistof. Men spreekt van verdrinking wanneer dit gebeurt door een overvloed aan vloeistof in de longen, of bijverstikking door onderdompeling. Verdrinking is al mogelijk in enkele centimeters water.

Met name kleine kinderen verdrinken soms al in kleine plasjes water of in een ligbad. Bij jongens tussen 2 en 5 jaar is verdrinking de voornaamste doodsoorzaak.

OorzakenEdit

Hoewel de meeste mensen kunnen zwemmen, komt verdrinking ook in Nederland, en zeker daarbuiten, nogal eens voor. Er zijn meestal meer oorzaken aan te wijzen bij een verdrinking:

Een verdrinkingsproces duurt 3 à 5 minuten, waarvan maximaal anderhalve minuut bij bewustzijn. Na eventueel een tijd spartelen volgt de onderdompeling, waarbij de adem wordt ingehouden (duikreflex). Uiteindelijk hapt een mens automatisch naar adem als reflex, hierdoor lopen vaak de longen vol water (natte verdrinking). Het water in de longen wordt opgenomen in het bloedbaan, en het watervolume in het bloed neemt toe. De bloedcellen kunnen hier niet tegen en vallen uiteen waarbij het giftige kalium vrijkomt. Omdat het hart dat extra water op den duur niet meer kan rondpompen en door de kalium ontregeld raakt treedt er uiteindelijk een hartstilstand op. In ieder geval zullen de hersenen na verloop van tijd geen zuurstof meer aangeleverd krijgen, waardoor de (hersen)dood intreedt.

Bij een droge verdrinking sluit het strotklepje de longen af, waardoor hooguit wat water in de maag terecht komt. De dood treedt ook hier uiteindelijk in door zuurstofgebrek.

Factoren die van invloed kunnen zijnEdit

Droge/natte verdrinkingEdit

Zie hierboven.

[bewerken]Zoet/zout waterEdit

    • Bij zout water wordt er bloed naar de longen getrokken. Tot twee uur na de verdrinking is er nog kans om de essentiële levensfuncties weer op gang te krijgen
    • Bij zoet water komt het water sneller in de bloedbaan terecht.

[bewerken]TemperatuurEdit

Hoe kouder het betreffende water is, hoe langer een drenkeling na het onder water geraken nog een kans heeft om te overleven, al hangt dit wel af van een tijdige redding. De lichaamsfuncties zijn dan op den duur zo traag geworden waardoor er minder energie wordt verbruikt en dus ook minder zuurstof (verbrandingsprocessen, metabolisme etc.). Daar staat tegenover dat iemand in koud water sneller onderkoeld kan raken en sneller het bewustzijn verliest.

Als bij de drenkeling verdrinking optreedt nádat het lichaam onderkoeld is geraakt, dan is er meer tijd beschikbaar om drenkeling te redden.

Enkele artsen hanteren de regel dat iemand pas overleden kan worden verklaard als de lichaamstemperatuur weer normaal is (37°C). Het is echter wel mogelijk dat na reanimatie blijkt dat de drenkeling weer zelf kan ademen en vitale funties nog voldoende functioneren, ondanks dat de lichaamstemperatuur onder de 37°C ligt.

[bewerken]ZuurstofgehalteEdit

Als er nog geen zuurstoftekort was opgebouwd voordat het lichaam begon af te koelen, dan verhoogt dat eveneens de kans op overleving. Maar al in het eerste uur onder water treedt er zo’n gebrek op. Dat heeft toenemende hersenbeschadiging tot gevolg. Overleving na meer dan drie uur onder water is nog nooit beschreven.